Doel

doel

Doel stichting:

‘Christus zichtbaar maken. In individuele levens – in relaties – in de buurt.’

De stichting wilt dit bereiken door:

– het creëren van ontmoetingsplaatsen met een KLEURcultuur waarin mensen Hem kunnen leren kennen (het organiseren van kerkdiensten, cursussen, samenkomsten, spreekbeurten, lezingen, workshops, creatieve formats, concerten, KLEURoefeningen, etc.)

– één op één gesprekken waarin mensen worden gecoacht – gediscipeld in hun persoonlijke KLEURcultuur (hun unieke KLEURplek in het spectrum)

– ontwikkelen van relatiekwaliteit in KLEURcultuur

– netwerken in de KLEURbuurt (met buurtbewoners, bestaande organisaties, etc.)

– helpen van mensen (zo algemeen mogelijk) in de KLEURbuurt; en elke andere activiteit die bijdraagt aan het bereiken van de algemene doelstelling